Gala koncertom svečano otvoren 17. Epidaurus Cavtat festival

'Zvijezde pod zvijezdama': Glazba je najjača ljudska ujediniteljica, ključ koji otvara sva vrata

Ovog četvrtka svečano je, sedamnaesti put, otvoren Epidaurus Cavtat festival. Gala koncert otvorenja, po svemu poseban, uistinu je pretvorio Cavtat u 'glavni grad svijeta', kako je na otvaranju istaknula umjetnička direktorica i osnivačica Festivala Ivana Marija Vidović.
Nastupile su dive Radojka Šverko i Meri Cetinić uz pratnju klape Ragusa, ali i izvrsnog pijanista Vladimira Babina. Večer, prožeta emocijama, bila istodobno svečana i emotivna, ali i prepuna smijeha, za što su se pobrinuli svi izvođači. Klapa Ragusa je, zapjevavši u prvom dijelu koncerta, već dala naslutiti kako će dinamika u komunikaciji publike i izvođača biti itekako sinkronizirana. Publika je nastavila pjevati i s Radojkom Šverko, koja je za ovu prigodu izabrala sedam svojih interpretacija, autorskih pjesama ali i 'insert' iz mjuzikla u kojem izvrsno pliva već desetljećima. Njen pratitelj, Vladimir Babin sjajno se snašao u čak dvije uloge - pijanista, ali i duhovitog 'voditelja' programa koji je biranim riječima pratio dinamiku cijelog koncerta najavljujući izvedbe i izvođače. Klapa Ragusa povela je publiku ponovo u svijet klapskih uspješnica, dok je pravu senzaciju izazvala Meri Cetinić, vrlo emotivnim nastupom. Istaknula je kako joj je upravo nastup na ovogodišnjem izdanju Epidaurus Cavtat festivala prvi nakon dugog razdoblja teške pauze. Publika ju je cijelo vrijeme pratila i bodrila, a pravi crescendo emocija dogodio se na samom kraju koncerta, kada su svi izvođači zajedno otpjevali veliki Merin hit 'Konoba'. Uistinu, izrazito emotivna večer, kojoj je prisustvovalo više stotina sudionika.

Večer je otvorila umjetnička direktorica i osnivačica Festivala, Ivana Marija Vidović, ističući kako ga 'nije teško voljeti, jer je proizašao iz ljubavi'.

- Festival zavoljeti nije teško jer je plod moje ljubavi prema rodnom kraju, prema umjetnosti i prema čovjeku, na sliku Božju. Moja erupcija emocija eskalirala je kad sam na dolasku u Hotela Croatia dvije večerašnje 'zvijezde pod zvijezdama', zvijezde nad zvijezdama (!) vidjela u
zagrljaju. Ima li ljepšeg, boljeg od zajedništva srdaca? Od samog stvaranja ovog festivala vjerovala sam da je sve moguće ako je iz ljubavi proizašlo - naglasila je Vidović. Svesrdno se zahvalila ljubiteljima umjetnosti koji su na koncert stigli, ali i onima koji su ga omogućili,
gosparu Lukši Glavinji iz 'Marina Resorts', Zračnoj luci Dubrovnik, grupaciji Jadranskih luksuznih hotela (ALH), načelniku Općine Konavle gosparu Božu Lasiću, restoranu Leut i napose domaćinu u Villi Banac, gosparu Enveru Moraliću, čije je pozdrave prenijela mnogobrojnoj publici.

- Večeras nema nikog tko je više ili manje važan, večeras je harmonija Leitmotiv zajedništvo u kojem stvaramo, radimo, mislimo, kojeg priželjkujemo. Toplo zahvaljujem svima koji ste omogućili da ova Epidaurusova 'oda radosti' bude 17. put sveprisutna, nadmoćna, nenadmašna. I tko kaže da se dvije kultne dame i jedna super-omiljena dubrovačka klapa ne mogu spojiti? Čekale su ovaj trenutak, da nam ukažu put ka ljepoti, da nas obnove i da skupa zapjevamo kako nema stađuna koji je pravi ili ne-pravi - naglasila je dalje osnivačica Festivala. Upravo je 'Četiri stađuna' pjesma koje je označila zajedništvo - zajedno su je otpjevale naše dvije dive.

- Glazba je najjača ljudska ujediniteljica, ona iscjeljuje. Dopustimo biti ljubav, biti dio ove prekrasne, veličanstvene vječnosti. Glazba djeluje poput čarobnog ključa, nek stoga otvori i najčvršća vrata. Sedamanesti put Epidaurusov Cavtat večeras je glavni grad svijeta - budimo mu
uzor, budimo mu sjena. Ovo je večer u kojem opet shvaćamo kako je glazba ljubav i jedini jezik u kojem ne možemo nikad reći nešto loše. Molim vas stoga da 17. put zatvorite oči i prepustite se ovoj ljepoti koju smo zajedno postigli - naglasila je Ivana Marija Vidović svečano otvorivši 17. izdanje Epidaurus Cavtat festivala.

Epidaurus Cavtat festival srdačno zahvaljuje svim sponzorima, donatorima, izvođačima i publici, uz napomenu kako su alternativne lokacije u slučaju lošeg vremena Dom kulture u Cavtatu i Čilipima, a u slučaju Gala koncerta otvorenja alternativa je kongresna dvorana Hotela Croatia. Informacije o Epidaurus Cavtat Festivalu možete pronaći i na www.epidaurusfestival.com te
društvenim mrežama Festivala.

'Stars Under the Stars': Music is the most powerful unifier of people, the key that opens all doors

This Thursday, for the seventeenth time, the Epidaurus Cavtat Festival was officially opened. The opening gala concert, truly unique in every way, transformed Cavtat into the 'capital of the world,' as emphasized by the artistic director and founder of the Festival, Ivana Marija Vidović. The evening featured performances by divas Radojka Šverko and Meri Cetinić accompanied by the Ragusa vocal group, along with the excellent pianist Vladimir Babin. The night was filled with emotions, both solemn and emotional, yet brimming with laughter, thanks to all the performers. Klapa Ragusa, in their performance in the first part of the concert, hinted at the synchronized dynamic between the audience and the performers. The audience continued to sing along with Radojka Šverko, who chose seven of her interpretations and original songs for this occasion, as well as an insert from a musical in which she has excelled for decades. Her accompanist, Vladimir Babin, skillfully juggled two roles - pianist and witty program host, using carefully chosen words to introduce the performances and artists. Ragusa vocal group brought the audience back to the world of Dalmatian vocal hits, while Meri Cetinić caused a sensation with her highly emotional performance. She mentioned that her appearance at this year's Epidaurus Cavtat Festival marked her first after a long hiatus. The audience cheered and supported her throughout the performance, and the climax of emotions occurred at the end of the concert when all the performers sang Meri's hit 'Konoba' together. It was indeed an incredibly emotional evening attended by hundreds of participants.

The evening was opened by the artistic director and founder of the Festival, Ivana Marija Vidović, who emphasized that it is not difficult to love the festival because it has sprung from her love for her homeland, art, and humanity, in the image of God.

'Loving the festival is not difficult because it is the fruit of my love for my homeland, for art, and for humanity, in the image of God. My eruption of emotions escalated when, upon arriving at Hotel Croatia, I saw tonight's 'stars under the stars,' stars above the stars (!), embracing each other. Is there anything more beautiful or better than the unity of hearts? Since the inception of this festival, I have believed that anything is possible when it comes from love,' Vidović emphasized. She wholeheartedly thanked art lovers who attended the concert and those who made it possible, including Mr. Lukša Glavinja from 'Marina Resorts,' Dubrovnik Airport, the Adriatic Luxury Hotels group (ALH), Konavle county mayor Božu Lasiću, the Leut restaurant, and especially the host at Villa Banac, Mr. Enver Moralić, whose greetings she conveyed to the numerous audience.

'Tonight, no one is more or less important. Tonight, harmony is the leitmotif of unity in which we create, work, think, and long for. I warmly thank everyone who made this Epidaurus 'ode to joy' omnipresent, superior, and unsurpassed for the 17th time. And who says that two iconic ladies and one super-beloved Dubrovnik vocal group cannot come together? They have been waiting for this moment to show us the path to beauty, to rejuvenate us, and to sing together that there is no 'real' or 'unreal' stage,' continued
the festival's founder. The song 'Četiri stađuna' marked this unity - our two divas sang it together.

'Music is the most powerful human unifier; it heals. Let us be love, be part of this beautiful, magnificent eternity. Music acts like a magical key; let it open even the firmest doors. For the seventeenth time, Epidaurus Cavtat has become the capital of the world tonight - let us be its example, let us be its shadow. This is an evening in which we once again realize that music is love and the only language in which we can never say anything bad. Therefore, I ask you to close your eyes for the 17th time and surrender to the beauty we have achieved together,' solemnly declared Ivana Marija Vidović, officially opening the 17th edition of the Epidaurus Cavtat Festival.

The Epidaurus Cavtat Festival sincerely thanks all sponsors, donors, performers, and the audience. In case of bad weather, alternative venues are the Cultural Center in Cavtat and Čilipi, and for the Gala opening concert, the alternative is the congress hall of Hotel Croatia.

You can find information about the Epidaurus Cavtat Festival on their website www.epidaurusfestival.com and on the festival's social media platforms.

Scroll to Top